19.11.2012

11-go listopada - Św. Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły Zuchy, Harcerze i Harcerki mszą świętą w polskim kościele w Bristolu.  Następnie o godzinie 16.00 w Klubie SPK odbyła się uroczysta akademia w której udział wzięli: Polska Szkoła Jana Pawła II, Harcerki, Harcerze i Zuchy z Bristolu.  Zrobiliśmy inscenizację do piosenki pt. "Orlątko" (O mamo otrzyj oczy...).  Podczas inscenizacji Zuchy miały makiety karabinów, a na scenie gdy zgasło światło został zapalony krzyż i podświetlona polska flaga. Harcerze i Harcerki oraz druh Paweł Grabowiecki ze zapalonymi świeczkami weszli na salę.  Druh Paweł recytował pierwszą zwrotkę a następnie przejął ciało poległego "OBROŃCY LWOWA" z którym przeszedł pomiędzy szpalerem utworzonym przez Harcerki i Harcerzy. Całą inscenizację przygotował i poprowadził druh Paweł Grabowiecki, któremu serdecznie dziękuję. Podziękowania należą się również Harcerkom, Harcerzom i Zuchom za liczne przybycie. Specjalne podziękowanie kieruję dla druha Pawła Żaba za zrobienie podkładu muzycznego do inscenizacji. Druhowi Maćkowi dziękuję za zrobienie karabinów i uwiecznieniu wszystkiego na zdjęciach.